#pk_head_menu
#pk_head_top
#pk_head_flash


Regulamin sprzedaży internetowej Sklepu SONNO, www.sklep.sonno.pl


1. Postanowienia ogólne


a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez SONNO z siedzibą w  Czarnolas 86, 48-320 Skoroszyce. Numer NIP: 753-228-83-30, prowadzącą sprzedaż wyrobów tekstylnych za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.sklep.sonno.pl


b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej SONNO


c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.


d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym sklep.SONNO.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.


e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.


2. Dane Klienta


a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – SONNO nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.


b)SONNO zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.


3. Polityka ochrony prywatności


a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).


4. Przedmiot działalności


a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego sklep.SONNO.pl jest sprzedaż wyrobów TEKSTYLNYCH za pośrednictwem Internetu.


b) SONNO prezentuje  zdjęcia oferowanych wyrobów tekstylnych.  Staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i Sonno nie ponosi za nie odpowiedzialności.


5. Zakupy


a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.sklep.sonno.pl


b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku dalej oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).


c) Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin

roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.


d) Zapłata za wyroby tekstylne uiszczana jest na podany rachunek bankowy SONNO Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.Produkt może byc także wysłany ,,za pobraniem" - płatny przy odbiorze. Po zakupie prosze potwierdzić rodzaj wysłki.


e) Pracownik sonno informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.


6. Ceny


a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.


b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.


7. Dostawa


a) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.


b) Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.


c) Sonno nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)


d) Termin realizacji złożonych zamówień do 7 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie lub zgłoszenia wysyłki za pobaraniem - płatne przy odbiorze. Firmy SONNO.


8. Wady, zwroty


a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu rachunku (paragonu).Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu, opakowanie nie może być uszkodzone). Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, SONNO zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu koszty dostawy do Klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane.


b) SONNO nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.


c) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże SONNO dołoży starań, aby fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości.


d) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.


9. Prawa autorskie


a) Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.sklep.sonno.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tychże wyrobów tekstylnych.


10. Zakończenie


a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Aktualności

KONKURS
2015-10-02 20:24:59

konkurs jesien

Pościel Lasher
2013-11-16 14:17:08

Już dostepne pościele firmy LASHER  w rozmarze 200 x 220 !!

Narzuty 3D
2013-11-13 18:26:34

Narzuty 3D już dostępne w naszej ofercie !!!

Narzuty 100 % BAWEŁNA
2013-11-05 16:56:40

Narzuty Bawełniane w dużych rozmiarach 220 x 250 !!! Już dostępne !

Zobacz wszystkie aktualności

Produkt polecany

Bestseller

sonno.pl - pościele, luksusowe pościele, tekstylia domowe, pościele Valeron, Elway, pościele prześcieradła, poszewki, narzuty żakardowe i pościele dla dzieci
Menu